juli 19, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Rochdale tussentijdse verkiezing: Starmer houdt vol dat hij beslissend was in de strijd tegen Azhar Ali

Rochdale tussentijdse verkiezing: Starmer houdt vol dat hij beslissend was in de strijd tegen Azhar Ali

Video-uitleg,

Sir Keir Starmer nadat Labour-kandidaat Rochdale is afgezet: 'Ik heb beslissende actie ondernomen'

Sir Keir Starmer heeft erop aangedrongen dat hij “beslissende actie” heeft ondernomen naar aanleiding van de opmerkingen van Rochdale-kandidaat voor de tussentijdse verkiezingen, Azhar Ali, over Israël en het Joodse volk.

Labour werd bekritiseerd omdat het aanvankelijk de kant van Ali koos nadat bleek dat hij had beweerd dat Israël de door Hamas uitgevoerde aanvallen van 7 oktober had “toegestaan”.

De partij zei maandag dat zij haar steun aan hem zou intrekken nadat er meer verklaringen waren verschenen.

De Labour-leider zei dat dit een “moeilijke” maar “noodzakelijke” beslissing was.

Tijdens een bezoek aan Wellingborough zei Sir Keir: “Gisteren kwam er aanvullende informatie naar voren die opriep tot beslissende actie, dus ondernam ik beslissende actie.”

“Het is een groot probleem als de steun voor een Labour-kandidaat tijdens tussentijdse verkiezingen wordt ingetrokken.”

Hij voegde eraan toe: “Maar als ik zeg dat de Labour-partij onder mijn leiding is veranderd, meen ik dat.”

Ali zal op het stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen van 29 februari als Labour-kandidaat vermeld blijven, omdat het volgens de kieswet te laat is om hem te ontslaan.

Het is echter duidelijk dat hij in afwachting van een onderzoek uit de partij is geschorst.

Afgelopen weekend verontschuldigde Ali zich voor de opmerkingen die hij maakte tijdens een bijeenkomst van lokale partijleden en raadsleden. Dat meldt de krant Mail on Sunday.Bewerend dat Israël Hamas-aanvallen “toeliet” als voorwendsel voor een invasie van Gaza.

Labour verdedigde hem aanvankelijk als kandidaat en zei dat hij zich had verontschuldigd en zijn opmerkingen had ingetrokken.

Pas maandagavond kondigde de partij aan dat zij haar steun voor Ali als kandidaat zou intrekken, omdat er meer opmerkingen waren gekomen.

Afbeeldingsbron, Getty-afbeeldingen

Reageer op de foto,

Azhar Ali is provincieraadslid in Lancashire

Martin Ford, die een onderzoek leidde naar beschuldigingen van pesten en racisme binnen Labour, zei dat de aanpak van de kwestie “absoluut beschamend” was en dat het “redelijk” was om de steun voor Ali in te trekken toen zijn opmerkingen voor het eerst naar voren kwamen.

De senior advocaat vertelde aan het Today-programma van BBC Radio 4 dat er onder sommige linkse parlementsleden de perceptie bestaat ‘dat als het gaat om disciplinaire maatregelen die tegen hen worden genomen, de zaken nogal langzaam gaan, maar als je tot de rechtse factie van de partij behoort, zoals het geval is… Met “was” wordt er soepeler of sneller met de zaken omgegaan.

In reactie op de opmerkingen van Ford zei Sir Keir dat hij, toen hij leider werd, beloofde “het antisemitisme binnen Labour te verscheuren” en dat hij de partij sindsdien “genadeloos” had veranderd.

Hij voegde eraan toe: “Het maakt voor mij geen verschil of iemand lid is van de Labour-partij.”

Sir Keir werd verdedigd door voormalig Labour-parlementslid Lord Mann, die nu werkt als onafhankelijk adviseur van de regering op het gebied van antisemitisme.

“Ik denk dat het eigenlijk een heel gedurfd besluit is om een ​​zetel in het parlement af te schaffen”, zei hij tegen de BBC.

“Ik denk dat de Joodse gemeenschap uiteraard veel troost zal putten uit het feit dat Sir Keir Starmer bereid was dit te doen.”

De conservatieven beschuldigden Sir Keir er echter van dat hij alleen handelde onder druk van de media.

Minister van Huisvesting Lee Rowley zei eerder tegen de BBC dat de situatie “complete chaos” was.

Hij voegde eraan toe: “Al-Azhar Ali nam er geen genoegen mee sommige van deze uitspraken stilletjes te doen in het bijzijn van een paar mensen in de hoek.”

“Sommige van deze verklaringen die werden afgelegd en die door de pers moesten worden ingetrokken, werden gedaan tijdens bijeenkomsten van de Labour Party.”

Op de vraag of ook anderen die de bijeenkomst bijwoonden waar de vermeende opmerkingen van Ali werden opgenomen, zouden worden onderzocht, zei Sir Keir: “Elke beschuldiging die moet worden onderzocht, zal worden onderzocht.”

Het besluit van Labour om de steun in te trekken van de heer Ali, die werd gekozen om de zetel te vertegenwoordigen na de dood van Sir Tony Lloyd, betekent dat het ook onwaarschijnlijk is dat hij door de partij zal worden geselecteerd om zich kandidaat te stellen voor de algemene verkiezingen van dit jaar.

Dit zal een extra laag van onzekerheid toevoegen aan de resultaten van de tussentijdse verkiezingen van 29 februari in Rochdale, waar Labour een meerderheid heeft van meer dan 9.000 stemmen.

Ook voormalig Labour-parlementsleden Simon Danchuk, nu kandidaat voor de Hervormingspartij, en George Galloway van de Britse Labour Party, die campagne voerden tegen het standpunt van Labour ten aanzien van Gaza, doen mee aan de verkiezingen.

READ  Hamas heeft sinds 7 oktober enkele Israëlische gijzelaars vastgehouden