juli 22, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Een studie suggereert dat tijd een luchtspiegeling kan zijn, gecreëerd door de kwantumfysica

Een studie suggereert dat tijd een luchtspiegeling kan zijn, gecreëerd door de kwantumfysica

Een nieuwe studie suggereert dat tijd misschien geen fundamenteel element in het universum is, maar eerder een illusie die voortkomt uit kwantumverstrengeling.

tijd De discrepantie tussen onze beste theorieën over het universum is een netelig probleem voor natuurkundigen. Het inconsistente gedrag ervan draagt ​​bij aan een doodlopende weg die onderzoekers ervan weerhoudt een ‘theorie van alles’ te vinden, of een raamwerk om alle natuurkunde in het universum te verklaren.