juni 20, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Mysterieuze reflecties op Mars kunnen afkomstig zijn van iets vreemds dan water

blue-grey photo of textured landscape

Wetenschappers die een mysterieus signaal van de zuidpool van Mars heroverwegen, hebben een mogelijke nieuwe verklaring gesuggereerd, en het belooft niet veel goeds voor de hoop vloeibaar water op de Rode Planeet te vinden.

In 2018 gebruikten wetenschappers gegevens van de European Space Agency Mars Express Dit werd aangekondigd door de Mars Advanced Radar and Ionosphere Sounding Instrument (MARSIS) van de aarde. Ze merkten een radarsignaal op dat geïnterpreteerd kon worden als bewijs van vloeibaar water. Dit signaal, een vreemde heldere reflectie, kwam van de zuidpool van Mars in een gebied dat bekend staat als Ultima Scopuli. Onderzoekers die de omkering bestuderen, suggereren nu dat het signaal niet afkomstig was van het ijs zelf, of zelfs van vloeibaar water, maar van de onderliggende geologische lagen bestaande uit mineralen en bevroren koolstofdioxide. Met name blijkt dat de dikte van deze lagen, en niet waaruit ze bestaan, een weerspiegeling van de andere wereld creëert.