juli 22, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Marathon Oil stemt ermee in boetes in te dienen voor olie- en gasvervuiling

Marathon Oil zal 64,5 miljoen dollar aan boetes betalen en 177 miljoen dollar investeren in maatregelen ter bestrijding van vervuiling om vermeende schendingen van de Clean Air Act bij olie- en gasactiviteiten in North Dakota te schikken, zo maakten de Environmental Protection Agency en het ministerie van Justitie donderdag bekend.

Volgens de EPA zijn de boetes de hoogste ooit voor overtredingen van de Clean Air Act bij vaste bronnen, waaronder olieraffinaderijen, energiecentrales en fabrieken. Het benadrukt hoe de regering-Biden heeft geprobeerd de fundamentele milieuwetten van het land af te dwingen, na vier jaar laks toezicht onder president Donald Trump.

“De recordschikking van de Clean Air Act van vandaag is een belangrijke stap in het kader van het klimaathandhavingsinitiatief van EPA en maakt duidelijk dat EPA bedrijfsvervuilers zoals Marathon verantwoordelijk zal houden voor schendingen die gemeenschappen en onze toekomst in gevaar brengen”, aldus EPA-assistent-administrateur David Uhlmann. Dat meldt het Office of Enforcement and Compliance Assurance in een verklaring.

Procureur-generaal Merrick Garland zei in een verklaring dat de nederzetting “schonere lucht zou garanderen” voor gemeenschappen in Noord-Dakota, terwijl Marathon verantwoordelijk zou worden gehouden voor de illegale vervuiling ervan.

Marathon reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

In een klacht beschuldigden de EPA en het ministerie van Justitie Marathon van het overtreden van de Clean Air Act-vereisten in bijna 90 faciliteiten, waaronder het Fort Bertold Indian Reservation in het westen van North Dakota. De agentschappen zeiden dat de overtredingen duizenden tonnen illegale vervuiling veroorzaakten.

In het bijzonder hebben de faciliteiten illegale niveaus van vluchtige organische stoffen en koolmonoxide vrijgegeven, die in verband zijn gebracht met astma en andere aandoeningen van de luchtwegen, aldus de agentschappen. Methaan, een krachtig broeikasgas dat de planeet op korte termijn sneller opwarmt dan koolstofdioxide, is in grote hoeveelheden vrijgekomen.

READ  Biden, McCarthy hebben 10 dagen om te praten over het Amerikaanse schuldenplafond

Volgens de donderdag aangekondigde overeenkomst moet Marathon stappen ondernemen om te bezuinigen Meer dan 2,25 miljoen ton CO2-uitstoot in de komende vijf jaar – het equivalent van de uitstoot die wordt vermeden door 487.000 auto’s een jaar lang van de weg te halen, aldus de EPA in een persbericht. Het bureau zei dat de oplossing bijna 110.000 ton aan uitstoot van vluchtige organische stoffen zou voorkomen.

Hoewel Marathon in 2022 de 22e grootste olieproducent van het land was, was het de zevende grootste uitstoter van broeikasgassen in de olie- en gasindustrie. De meeste van deze emissies zijn afkomstig van affakkelen – de praktijk waarbij methaan opzettelijk in de atmosfeer wordt geloosd, in plaats van apparatuur te bouwen om het af te vangen.