december 3, 2022

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Hittegolf compliceert wereldwijde energiecrisis en klimaatstrijd

Hittegolf compliceert wereldwijde energiecrisis en klimaatstrijd

De dodelijke hitte en de Russische oorlog in Oekraïne verdubbelen de brute kracht, waardoor de wereldwijde energiemarkt op zijn kop wordt gezet en enkele van ’s werelds grootste economieën een wanhopige strijd aanbinden om elektriciteit voor hun burgers veilig te stellen.

Deze week bevond Europa zich in een bad vibes loop Standaard temperaturen Het heeft de vraag naar elektriciteit omhooggeschoten, maar het heeft ook geleid tot scherpe stroomonderbrekingen van kerncentrales in de regio omdat de intense hitte het moeilijk maakte om reactoren te koelen.

Frankrijk op dinsdag gedetailleerd haar plan Om zijn elektriciteitscentrale, EDF, te renationaliseren om de energieonafhankelijkheid van het land te ondersteunen door zijn vloot van oude kerncentrales te moderniseren. Rusland, dat decennia lang veel aardgas aan Europa leverde, heeft Europa doen gissen over het al dan niet hervatten van de gasstromen later deze week. hoofdleiding:. Duitsland drong er bij de Europese Unie op aan groen licht goedkope leningen voor nieuwe gasprojecten, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog tientallen jaren langer kan worden.

De rimpeleffecten van oorlog en de pandemie van het coronavirus op de energie- en voedselprijzen hebben de armste burgers van de wereld het meest gestraft. In Afrika leven nu 25 miljoen mensen zonder elektriciteit, vergeleken met vóór de pandemie, en Het Internationaal Energie Agentschap schat.

Ondertussen, in de Verenigde Staten, de grootste uitstoter van broeikasgassen in de geschiedenis, extreme temperaturen Verbrande gebieden uit het zuiden en westen als nationale vooruitzichten Klimaatwetgeving ingestort in de hoofdstad van het land. Tegelijkertijd rapporteerden internationale oliemaatschappijen hogere winsten doordat de olie- en gasprijzen stegen.

In feite is het vermogen van de wereld om de klimaatverandering te vertragen niet alleen ondermijnd door de producenten van fossiele brandstoffen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, maar is het verder uitgedaagd door de moordende hitte – een veelbetekenend teken van klimaatverandering.

Op een wereldwijde conferentie gericht op het nieuw leven inblazen van klimaatactie in Berlijn, noemde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalina Birbock klimaatverandering de “grootste veiligheidsuitdaging” waarmee de wereld wordt geconfronteerd, en drong hij er bij landen op aan de Russische oorlog te gebruiken als katalysator voor een snelle overgang naar hernieuwbare energie. “Vandaag de dag is fossiele energie een teken van afhankelijkheid en gebrek aan vrijheid”, zei ze dinsdag. Duitsland is voor 35 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van Russisch gas via pijpleidingen.

READ  De burgemeester van Kiev bevestigt dat er een raketaanval heeft plaatsgevonden in de stad

Op dezelfde conferentie zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, eerlijker. “We blijven onze verslaving aan fossiele brandstoffen voeden”, zei hij.

De bijeenkomst in Berlijn vond plaats tegen de achtergrond van een somber moment in de wereldwijde klimaatactie.

Zonder klimaatwetgeving in Washington is het voor de Verenigde Staten onmogelijk om hun nationale klimaatdoelstelling te bereiken, en evenmin kunnen ze veel diplomatieke druk uitoefenen op China om de stijgende uitstoot af te remmen.

China produceert op dit moment ’s werelds grootste aandeel broeikasgassen en speelt een cruciale rol in de toekomst van het klimaat op aarde: het verbrandt op dit moment meer steenkool dan enig ander land, maar het produceert ook het grootste aandeel van ’s werelds nieuwe groene gassen. Technologie, waaronder zonnepanelen en elektrische bussen.

Een groot vraagteken doemt op over de vraag of EU-wetgevers de Oekraïense invasie zullen gebruiken om hun afstand van fossiele brandstoffen te versnellen, of dat ze gewoon gas zullen importeren uit andere plaatsen dan Rusland.

De inzet is hoog. De klimaatwet van de Europese Unie vereist dat het 27-landenblok zijn uitstoot tegen 2030 met 55 procent heeft verminderd. Meer Kolencentrales gaan sluiten Meer dan ooit is er geen bewijs dat Europa ooit weer steenkool gaat gebruiken, hoewel sommige landen de kolencentrales hervatten om aan de onmiddellijke vraag naar energie te voldoen. “Kolen komen niet meer terug”, las hij de titel van het rapport dat vorige week werd gepubliceerd Sintel, onderzoeksteam.

READ  De tijd dringt voor een schrikkelseconde

Wetgevers van de Europese Unie moedigen eigenaren van gebouwen ook aan om oude huizen en bedrijven te renoveren om de energie-efficiëntie te verbeteren. Volgens de EU-wetgeving worden er vanaf 2035 geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer verkocht.

Analisten zeggen dat de huidige crisis de aandacht vraagt ​​om niet eerder meer te doen. “We hebben enige vooruitgang gezien, maar als we naar het algemene beeld kijken, is dat niet genoeg”, zegt Hanna Feketi, analist klimaatbeleid bij het New Climate Institute, een organisatie in Keulen die inspanningen bevordert om klimaatverandering aan te pakken. “We hebben veel kansen voor energie-efficiëntie verloren.”

De grootste impact van de wereldwijde energiecrisis is het vermogen van de wereld om de klimaatverandering te vertragen. Het verbranden van fossiele brandstoffen is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde, aangezien broeikasgassen die vrijkomen in de atmosfeer de warmte van de zon vasthouden, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en extreme weersomstandigheden, waaronder recordhitte, worden aangewakkerd.

Met rijke industriële landen zoals de Verenigde Staten en Europa die niet bereid zijn af te stappen van fossiele brandstoffen, weerstaan ​​opkomende economieën de druk om dit te doen. Per slot van rekening, zeggen ze, zijn het de rijkste landen ter wereld – niet de arme – die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de generaties van broeikasgasemissies die het huidige klimaat vernietigen en de armen onevenredig veel pijn doen.

Dit punt werd luid en duidelijk gemaakt door Barbara Creasy, de minister van Milieu van Zuid-Afrika, tijdens de conferentie van deze week in Berlijn. “Ontwikkelde landen moeten het voortouw blijven nemen met ambitieuze maatregelen”, zei ze. “De ultieme maatstaf voor klimaatleiderschap is niet wat landen doen in tijden van comfort en gemak, maar wat ze doen in tijden van uitdaging en controverse.”

Rusland, een van ’s werelds grootste olie- en gasproducenten, viel Oekraïne binnen op een moment dat de energieprijzen al stegen.

Eind vorig jaar waren de olie- en gasprijzen hoog en stegen, deels omdat de olie- en gasproductie in de Verenigde Staten aan het begin van de coronaviruspandemie daalde en nooit meer herstelde.

Rusland begon de leveringen aan Europa al in september vorig jaar te beperken, wat ertoe heeft bijgedragen dat de Europese elektriciteitsprijzen destijds naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar zijn gestegen. Tegelijkertijd herstelde de vraag naar gas in Europa, aangezien de economie zich herstelde na de pandemische sluiting en het milde weer leidde tot een vermindering van de door wind opgewekte stroom.

In februari viel de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne binnen en Rusland verminderde de gasstroom naar zijn Europese klanten, te beginnen met Bulgarije en Polen in april. Duitsland vreest dat dat de volgende is, aangezien het land wacht om te zien of Gazprom, de Russische staatsenergiegigant, de stromen door de pijpleiding die Siberische gasvelden verbindt met de Duitse kust zal hervatten. Het sloot op 11 juli voor wat slechts 10 dagen jaarlijks onderhoud zou zijn.

Veel Europese landen racen momenteel Hun gasvoorraad vullen Net op tijd om genoeg energie te hebben om huizen te verwarmen en in de winter de industrie te runnen. EU-functionarissen zijn bezorgd dat als Rusland de gasstromen niet hervat, het blok begin november zijn doelstelling van 80 procent capaciteit niet zal halen.

Het hoofd van het Internationaal Energie Agentschap zei: “De wereld is nog nooit getuige geweest van zo’n grote energiecrisis in termen van diepte en complexiteit.” Fatih Birolzei hij vorige week.