november 29, 2022

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Duitsland neemt belang in gasbedrijf Uniper

Duitsland neemt belang in gasbedrijf Uniper

Met de komst van de Duitse regering zal het belang van Uniper’s grootste aandeelhouder, een Fins energiebedrijf genaamd Fortum, dalen van 80 procent naar 56 procent. Fortum kende Uniper 8 miljard euro toe aan leningen en garanties, en de Finse regering, die een meerderheidsbelang in Fortum heeft, weigerde verdere steun te verlenen.

“De Duitse regering zorgt ervoor dat aandeelhouders, waaronder Fortum, pijn lijden”, zegt Deepa Venkateswaran, faciliteitenanalist bij Bernstein Research. Uniper verloor naar schatting 55 miljoen euro per dag.

Decennialang kocht Uniper het grootste deel van zijn gas van Gazprom, de Russische staatsleverancier, en verkocht het aan Duitse fabrieken en gemeenten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Gazprom zijn langetermijncontracten verbroken en is begonnen met het verminderen van de hoeveelheid gas die het aan Europa levert, waardoor Uniper gas van andere leveranciers moet kopen tegen hogere prijzen.

Uniper is al weken in gesprek met de overheid en Dien een formeel verzoek om hulp in Op 8 juli probeerde het bedrijf zichzelf te profileren als een vitaal radertje in het Duitse energiesysteem dat de moeite waard was, niet alleen als een grote importeur van aardgas dat het aan tientallen gemeenten en bedrijven verkoopt, maar ook vanwege zijn werk met de regering die een van de eerste terminals van het land bouwt voor de ontvangst van vloeibaar aardgas.

Deze inspanning zou Duitsland in staat moeten stellen brandstof uit verschillende bronnen te importeren, waaronder de Verenigde Staten, en zo zijn afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Voorafgaand aan de invasie op 24 februari leverde Rusland 55 procent van zijn aardgasvoorraden aan Duitsland. In de weken erna kon ik die afhankelijkheid met ongeveer 20 procent verminderen.

READ  Aandelen volgende week: de invasie van Oekraïne veranderde alles op Wall Street

Uniper onderneemt ook stappen om waterstof te ontwikkelen, dat wordt aangeprezen als de schone energiebrandstof van de toekomst. “Ik ben blij en opgelucht dat de overeenkomst van vandaag dient om Uniper financieel te stabiliseren als een belangrijke energiepartner voor het systeem”, aldus de heer De Boer.

De Duitse overheid stimuleert consumenten om energie te besparen. Het vervangt ook gasgestookte generatoren door kolen- en bruinkoolgestookte centrales – die beide meer broeikasgassen uitstoten – in een poging om meer gas te leveren om huizen en energiecentrales te verwarmen.