juli 22, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

De Filippijnse president spreekt over rode lijnen in de Zuid-Chinese Zee

De Filippijnse president spreekt over rode lijnen in de Zuid-Chinese Zee

De Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. houdt een toespraak tijdens de 21e Shangri-La Dialoogtop in Singapore op 31 mei 2024.

Nac Nguyen | AFP | Getty-afbeeldingen

Als een Filipijns staatsburger zou omkomen in de Zuid-Chinese Zee bij een incident met de Chinese kustwacht, zou dat vrijwel zeker een rode lijn zijn, aldus de Filippijnse president Ferdinand Marcos Jr.

Marcos hield de keynote speech tijdens zijn Shangri-La-toespraak in Singapore toen hem werd gevraagd of een ‘rode lijn’ zou worden overschreden als waterkanonnen van de Chinese kustwacht een Filippijnse zeeman zouden doden, en onder welke omstandigheden de wederzijdse verdediging tussen de VS en de Filipijnen zou plaatsvinden. gekruist. Het verdrag moet worden ingeroepen.