mei 23, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Coinbase, XRP en Uniswap vs. SEC – Hoe beursbeweging ‘cruciaal’ is voor cryptocurrencies

Coinbase, XRP en Uniswap vs. SEC – Hoe beursbeweging ‘cruciaal’ is voor cryptocurrencies
  • De juridische strijd van Coinbase met de SEC benadrukt de spanning tussen cryptocurrency-platforms en toezichthouders
  • Het geschil over ‘investeringscontracten’ vormt de regels voor cryptocurrency-transacties

In de nasleep van het bloedbad op de cryptocurrency-markt lijkt Coinbase, een van 's werelds toonaangevende cryptocurrency-beurzen, de kwestie onder de aandacht te hebben gebracht. Coinbase markeert een belangrijke stap in de voortdurende juridische strijd met de Securities and Exchange Commission (SEC) op 12 april voet “Interlocutoir hoger beroep” bij de federale rechtbank.

Dit benadrukt de groeiende spanning tussen cryptocurrency-platforms en toezichthouders, vooral met betrekking tot de manier waarop digitale activa worden geclassificeerd en gereguleerd.

Nu het juridische gekibbel opduikt, rijst een prominente vraag: welke impact zal deze voorlopige oproep hebben op de bredere cryptocurrency-markt?

SEC-audit tegen Coinbase

In zijn laatste bericht op X (voorheen Twitter) benadrukte Paul Grewal, Chief Legal Officer (CLO) van Coinbase, de centrale kwestie in hun geschil met de SEC. Hij Hij zei,

“Vandaag heeft @Coinbase een brief ingediend waarin de rechtbank om toestemming werd gevraagd om een ​​kort geding aan te vragen in onze @SECGov-zaak over deze controlerende vraag: of een ‘investeringscontract’ iets contractueels vereist – wij geloven dat dit het geval is, en de SEC is het daar niet mee eens.”

Dit meningsverschil is van cruciaal belang voor het bepalen van de reikwijdte van de regelgeving voor sommige Coinbase-transacties.

Coinbase stelt ook dat het gebruik door de SEC van de Howey-test voor cryptocurrency-activa onzekerheid creëert over wat een beveiliging is. Hoewel het vaak onwaarschijnlijk is dat dergelijke beroepen zullen slagen, zou dit beroep, als het wordt goedgekeurd, de sector dichter bij een oplossing kunnen brengen, misschien via een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

READ  Bitcoin ($BTC), Dogecoin ($DOGE), Ethereum ($ETH) - Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Spike te midden van stijgende risico's: waarom rode september een 'geweldige koopkans' voor beleggers zou kunnen bieden

In een recente uitspraak heeft rechter Katherine Polk Failla van de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York echter een klap uitgedeeld aan de verdediging van Coinbase tegen de SEC. Het verwierp een groot deel van de motie van Coinbase tot afwijzing en vond de zaak van de SEC ‘redelijk’, wat een grote uitdaging voor Coinbase aangeeft bij het omgaan met regelgevend toezicht op cryptocurrency-uitwisselingen.

Machtsmisbruik door de Securities and Exchange Commission

Volgens Grewal echter

“De actie van de SEC tegen ons en andere bedrijven op het gebied van digitale activa overschrijdt de wettelijke bevoegdheid die door het Congres is verleend en plaatst een oneerlijke wolk over de Amerikaanse innovatie op het gebied van digitale activa.”

Bovendien heeft de Amerikaanse districtsrechter Robert Shelby onlangs een belangrijke stap gezet door sancties op te leggen aan de SEC in een rechtszaak over een schuldenfonds. Daarbij citeerde hij meerdere gevallen van ‘kwader trouw’-gedrag en achtte hij de dienst schuldig aan ‘grove mishandeling’. Van kracht.”

Deze ontwikkeling is in lijn met de aanhoudende juridische geschillen van de SEC met verschillende cryptocurrency-platforms zoals Ripple en de recente uitgifte van een Wells Notice aan Uniswap Labs. Deze gebeurtenissen roepen vragen op over de invloed van de SEC op de cryptocurrency-markt, waardoor velen zich afvragen: bedreigt de SEC cryptocurrencies als geheel?