juni 15, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Vaticaan ontslaat anti-abortusactivist van priesterschap

Vaticaan ontslaat anti-abortusactivist van priesterschap

Aartsbisschop Christophe Pierre, de vertegenwoordiger van de paus in de Verenigde Staten, bekend als de apostolische nuntius, stuurde op 13 december een brief naar de bisschoppen waarin hij hen waarschuwde voor het besluit van het Vaticaan. De New York Times kreeg de brief van een persoon die er toegang toe had, maar was niet bevoegd om deze te delen.

“Weet je, pater Pavon was een zeer publieke en spraakmakende figuur die geassocieerd werd met de recht-op-leven-beweging in Amerika”, zegt aartsbisschop Pierre. ‘Zijn ontzetting uit het priesterschap kan een zaak van belang zijn voor de gelovigen. Vooruitlopend op die potentiële interesse wordt ter informatie het bijgevoegde rapport over pater Pavon verstrekt.

Dhr. Volgens het rapport kreeg Pavon “voldoende kansen om zichzelf te verdedigen” en “veel kansen om zich te onderwerpen aan het gezag van zijn diocesane bisschop”.

“Er werd vastgesteld dat er geen redelijke rechtvaardiging was voor de acties van pater Pavon”, zei het.

Bij Priests for Life, dat het omschrijft als “geen katholieke organisatie”, zei dhr. Het rapport zei dat de toekomst van de aandelen van Pavon volledig op de groep berustte.

In zijn uitzending vertelde dhr. Pavon zei: ‘Je kunt dit bericht niet annuleren, je kunt dit bericht niet dempen. Het gaat alleen maar groeien. We gaan alleen maar luider zijn.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 plaatste dhr. Pavon een live video op Facebook. Waarin hij de foetus aborteerde In wat een altaar leek te zijn. Het bisdom van Amarillo, Texas, dat destijds toezicht op hem hield, resulteerde in Mr. Het kondigde aan een onderzoek tegen Pavon te hebben geopend. Het bisdom reageerde zaterdagavond niet op een verzoek om commentaar.

READ  Fantasy Football 2023 Mid-Round-doelen: Drake London, AJ Dillon en meer

Dhr. Pavon botst al jaren publiekelijk met de bisschop van het bisdom Amarillo, Patrick Jurek. In het najaar van 2020 heeft het bisdom een ​​verklaring afgegeven over de verkiezing van katholieken tot dhr. Pavone’s retoriek moet worden genegeerd, inclusief online opmerkingen van katholieken die op de Democratische Partij hebben gestemd over het beëindigen van de absolutie.