juni 17, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Spinnen jagen op honderden prooien

Spinnen jagen op honderden prooien

Spinnen die jagen op roedels zijn te vinden op andere plaatsen dan je nachtmerries. Terwijl de meeste spinnen een eenzaam leven leiden, leven 20 van de ongeveer 50.000 bekende soorten spinnen in kolonies. Een type , Anelosimus eximius, Hij leeft in zeer grote kolonies van wel 1.000 individuele spinnen die samenwerken om webben te bouwen die enkele meters beslaan. Wanneer ze ten prooi vallen aan hun web, kunnen deze sociale netwerken spinnen Ze coördineren en vallen hun slachtoffer samen aan, waardoor ze een veel grotere prooi kunnen neerhalen dan wanneer ze alleen zouden jagen. Tot nu toe was de manier waarop deze spinnen dergelijke gecoördineerde aanvallen uitvoeren een mysterie.

Uit het onderzoek bleek dat spinnen de trillingen in hun enorme web gebruiken om de choreografie van een gesynchroniseerd zwermproces te choreograferen.