april 21, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

's Werelds oudst bekende decimale punt werd in de jaren 1440 ontdekt in bankbiljetten uit Italië

's Werelds oudst bekende decimale punt werd in de jaren 1440 ontdekt in bankbiljetten uit Italië

De komma is 150 jaar ouder dan historici dachten, zo blijkt uit nieuw ontdekte waarnemingen uit het 15e-eeuwse Italië.

Decimalen zijn zo eenvoudig dat het lijkt alsof ze er altijd al zijn geweest. Deze handige wiskundige hulpmiddelen verdelen gehele getallen in tienden, honderdsten en duizendsten, waardoor berekeningen veel eenvoudiger worden dan wiskunde met breuken. Sommige versies van decimalen bestaan ​​al sinds de 19e eeuw (in Damascus) of de 12e eeuw (in China).