juni 15, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Ripple heeft een kleine kans om $770 miljoen te verliezen

Ripple heeft een kleine kans om $770 miljoen te verliezen

Advocaat John Deaton, die XRP-houders vertegenwoordigt, heeft een overtuigend betoog gehouden in de juridische sage tussen Ripple en de SEC, waarin hij stelt dat een verwachte desinvestering van $770 miljoen voor Ripple onwaarschijnlijk is. Hij baseert zijn verwachtingen op verschillende beïnvloedende factoren die van invloed kunnen zijn op de uitspraak van de rechtbank.

Deaton Laag streepje De betekenis van de Morrison-uitspraak van het Hooggerechtshof, die in feite de jurisdictie van de SEC over verkopen binnen de Verenigde Staten beperkt. Dit wordt steeds belangrijker nu de XRP-verkopen van Ripple in Groot-Brittannië, Japan, Zwitserland en andere regio’s onder de loep worden genomen. Bovendien versterkt de juridische status van XRP in deze rechtsgebieden de positie van Ripple.

Regelgevende instanties zoals de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk en de Financial Services Agency (FSA) in Japan hebben XRP bijvoorbeeld niet als een effect geclassificeerd. Deze benaming is van cruciaal belang, omdat het de legale voortzetting van de XRP-verkoop in deze regio’s mogelijk maakt, wat een uitdaging vormt voor de zoektocht van de SEC om deze wereldwijde transacties te omzeilen.

Daarnaast benadrukt Deaton dat de juridische actie tegen Ripple zich niet richt op fraude, maar een regelgevingsgeschil vormt. Dit onderscheid is cruciaal omdat het de aandacht verlegt van strafmaatregelen naar naleving van de regelgeving. Omdat een groot deel van de verkopen van Ripple (XRP) buiten de Verenigde Staten plaatsvindt en er geaccrediteerde investeerders bij betrokken zijn, is de kans op een breuk aanzienlijk kleiner. Exclusief verkopen buiten de Verenigde Staten, die meer dan 90% van de totale verkopen en verkopen aan geaccrediteerde beleggers kunnen uitmaken, schat Deaton een aanzienlijke vermindering van het potentiële kwijtingsbedrag.

READ  De Europese Centrale Bank bereidt zich voor op een harde stop nu de economie naar het zuiden draait

Verwant: Cryptocurrency-advocaat zegt dat de schikking van $20 miljoen een winst van 99,9% betekent voor Ripple

Bovendien wijst de advocaat erop dat de meeste institutionele XRP-verkopen niet tot enige schade hebben geleid, waarbij de huidige XRP-prijs tijdens die verkopen het niveau overschrijdt, wat erop wijst dat er geen verliezen zijn voor beleggers. Deaton benadrukt ook het snelle karakter van On-Demand Liquidity (ODL)-transacties met XRP, die binnen enkele seconden plaatsvinden, waardoor de kans op schade voor beleggers wordt verkleind. Interessant genoeg zijn de beschuldigingen van schade meer gericht tegen de SEC dan tegen Ripple, vooral onder de 75.000 XRP. Zwangere vrouw Deelname aan gerechtelijke procedures.

tijdschrift: Cryptocurrency-regulering: heeft SEC-voorzitter Gary Gensler het laatste woord?