juli 19, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Is onze realiteit een computersimulatie? Een nieuwe natuurwet zou Elon Musk gelijk kunnen geven

Is onze realiteit een computersimulatie?  Een nieuwe natuurwet zou Elon Musk gelijk kunnen geven

Dr. Melvin Fopson, een natuurkundige van de Universiteit van Portsmouth, heeft een nieuwe natuurwet voorgesteld die de theorie zou kunnen ondersteunen dat ons universum een ​​gesimuleerde realiteit is. Op basis van het veld van de informatiefysica suggereert hij dat de fysieke werkelijkheid uit stukjes informatie bestaat. Zijn laatste onderzoek geeft aan dat deze nieuwe wet, gebaseerd op de principes van de thermodynamica en informatiedynamica, implicaties heeft voor de biologie, atoomfysica en kosmologie.

Een nieuwe studie onderzoekt de hypothese van het simulatie-universum en de implicaties ervan voor wetenschap en technologie.

A Universiteit van Portsmouth Een natuurkundige heeft ontdekt of een nieuwe natuurwet de veelbesproken theorie kan ondersteunen dat we slechts karakters zijn in een geavanceerde virtuele wereld.

De gesimuleerde universum-hypothese stelt dat wat mensen ervaren feitelijk een kunstmatige realiteit is, vergelijkbaar met computersimulaties, waarin zij zelf constructies zijn.

Deze theorie is erg populair onder een aantal bekende figuren, waaronder Elon Musk, en in een tak van de wetenschap die bekend staat als informatiefysica, wat suggereert dat de fysieke werkelijkheid voornamelijk uit stukjes informatie bestaat.

De baanbrekende bevindingen van Dr. Fopson

Dr. Fopson heeft een geschiedenis van baanbrekend onderzoek. Hij had eerder een onderzoek gepubliceerd waarin werd gesuggereerd dat informatie massa heeft en dat alle elementaire deeltjes – de kleinste bekende bouwstenen in het universum – informatie over zichzelf opslaan, vergelijkbaar met de manier waarop mensen deze opslaan. DNA.

In 2022 ontdekte hij een nieuwe natuurwet die genetische mutaties in levende organismen, inclusief virussen, kan voorspellen en de waarschijnlijke gevolgen ervan kan helpen beoordelen.

Het is gebaseerd op de tweede wet van de thermodynamica, die stelt dat entropie – een maatstaf voor wanorde in een geïsoleerd systeem – alleen maar kan toenemen of gelijk kan blijven.

Dr. Fopson voorspelde dat de entropie in informatiesystemen in de loop van de tijd ook zou toenemen, maar toen hij de evolutie van deze systemen onderzocht, realiseerde hij zich dat deze constant bleef of afnam. Toen creëerde hij de tweede wet van de informatiedynamiek, of infodynamica, die een grote invloed zou kunnen hebben op het genetica-onderzoek en de evolutietheorie.

Toepassingen en effecten

Op 6 oktober verscheen een nieuw artikel AIP-aanbiedingenbestudeert de wetenschappelijke implicaties van de nieuwe wet op een aantal andere fysieke systemen en omgevingen, waaronder biologische en atomaire fysica en kosmologie.

“Wat ik vervolgens wilde doen, was de wet testen en kijken of deze de simulatiehypothese verder kon ondersteunen door deze van het filosofische domein naar de reguliere wetenschap te verplaatsen.”
Dr. Melvin Fopson, Universitaire School voor Wiskunde en Natuurkunde

Dr. Fopson, van de School of Mathematics and Physics van de universiteit, zei: “Ik wist toen dat deze ontdekking verstrekkende gevolgen had voor verschillende wetenschappelijke disciplines.

“Wat ik vervolgens wilde doen, was de wet testen en kijken of deze de simulatiehypothese verder kon ondersteunen door deze van het filosofische domein naar de reguliere wetenschap te verplaatsen.”

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

  • Biologische systemen: De tweede wet van de informatiedynamiek daagt het traditionele begrip van genetische mutaties uit en suggereert dat deze een patroon volgen dat wordt beheerst door de entropie van informatie. Deze ontdekking heeft diepgaande implicaties op gebieden als genetisch onderzoek, evolutionaire biologie, gentherapieën, farmacologie, virologie en epidemiologische surveillance.
  • Atoomfysica: Dit artikel legt het gedrag van elektronen in multi-elektronische atomen uit en biedt inzicht in verschijnselen zoals de regel van Hund; Waarin wordt gesteld dat de maximale veelheid bij de laagste energie ligt. Elektronen rangschikken zichzelf op een manier die hun informatie-entropie minimaliseert, wat licht werpt op de atomaire fysica en de stabiliteit van chemicaliën.
  • Kosmologie: De tweede wet van de thermodynamica blijkt een universele noodzaak te zijn, waarbij de toepassing van thermodynamische overwegingen op het gestaag uitdijende universum de geldigheid ervan ondersteunt.

“Het artikel geeft ook een verklaring voor de prevalentie van symmetrie in het universum,” legde Dr. Fopson uit.

“Symmetrieprincipes spelen een belangrijke rol in relatie tot de natuurwetten, maar tot nu toe is er weinig verklaring waarom dit zo is. Mijn bevindingen laten zien dat hoge symmetrie overeenkomt met een toestand van laagste informatie-entropie, wat de neiging van de natuur kan verklaren ernaar toe.”

“Deze aanpak, waarbij overtollige informatie wordt verwijderd, is vergelijkbaar met het proces waarbij een computer ontbrekende code verwijdert of comprimeert om opslagruimte te besparen en het energieverbruik te verbeteren. Als resultaat ondersteunt het het idee dat we in een simulatie leven.”

Informatie verbinden met de structuur van het universum

Eerder onderzoek door Dr. Fopson suggereert dat informatie de fundamentele bouwsteen van het universum is en fysieke massa heeft. Hij beweert zelfs dat informatie de donkere materie zou kunnen zijn die bijna een derde van het universum uitmaakt, wat hij het principe van gelijkwaardigheid van massa, energie en informatie noemt.

Het artikel betoogt dat de tweede wet van de informatiedynamiek dit principe ondersteunt, wat het idee zou kunnen valideren dat informatie een fysieke entiteit is, gelijkwaardig aan massa en energie.

Dr. Fopson voegde hieraan toe: “De volgende stappen om deze onderzoeken te voltooien vereisen experimentele tests.”

“Een mogelijke manier zou zijn Mijn experiment van vorig jaar was bedoeld om de vijfde toestand van de materie te bevestigen in het universum – en verander de natuurkunde zoals wij die kennen – met behulp van deeltjes- en antideeltjesbotsingen.

Referentie: “De tweede wet van de informaticadynamiek en de implicaties ervan voor de hypothese van het simulatie-universum” door Melvin M. Fobson, 6 oktober 2023, AIP-aanbiedingen.
doi: 10.1063/5.0173278

READ  Voltooi de theorieën van Einstein - een doorbraak in de deeltjesfysica