juni 17, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

India verwerpt doelstelling voor netto nulemissie van CO2-uitstoot, zegt dat pad cruciaal is

India, de op twee na grootste uitstoter ter wereld Broeikasgassen Na China en de Verenigde Staten is er druk om plannen aan te kondigen om in het midden van de eeuw of later op de klimaatconferentie van volgende week in Glasgow CO2-neutraal te worden.

Maar het uitroepen van netto nul zal niet de oplossing zijn voor de klimaatcrisis, zei minister van Milieu RP Gupta tegen verslaggevers.

“Voordat je netto nul bereikt, is het heel belangrijk hoeveel koolstof je in de atmosfeer gaat brengen.”

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben zich als doelstelling voor 2050 gesteld om netto nul te bereiken, tegen die tijd zullen ze alleen broeikasgassen uitstoten die kunnen worden opgenomen door bossen, gewassen, bodem en zelfs meer koolstof.

Zowel China als Saoedi-Arabië hebben doelen gesteld voor 2060, maar critici zeggen dat deze nu grotendeels zinloos zijn zonder concrete actie.

Nu en tussen het midden van de eeuw zullen de Verenigde Staten 92 gigaton koolstof in de atmosfeer afgeven en de Europese Unie 62 gigaton, zei Gupta, daarbij verwijzend naar berekeningen van de Indiase regering. China zou maar liefst 450 gigaton hebben toegevoegd aan zijn streefdatum voor netto nul, voegde hij eraan toe.

Afgevaardigden uit bijna 200 landen ontmoeten elkaar op 31 oktober-november in Glasgow, Schotland. Klimaatbesprekingen ter versterking van de maatregelen ter bestrijding van de opwarming van de aarde in het kader van de Overeenkomst van Parijs uit 201512.

De Indiase premier Narendra Modi zal de conferentie bijwonen om te laten zien hoe het land klimaatverandering serieus neemt, zeiden functionarissen. Dat had de Chinese president Xi Jinping niet verwacht.

READ  De Commanders maakten een einde aan de vorige recordreeks van 24 wedstrijden van de Ravens

Naarmate het net richting nul gaat, wordt van landen verwacht dat ze nieuwe en aangescherpte tussentijdse doelstellingen aankondigen om de uitstoot te verminderen.

Waarom zouden China en India de terugtrekking van de klimaatactie van het coronavirus niet mogen rechtvaardigen?

Minister van Milieu Bhupendra Yadav zei dat India op schema ligt om de doelen te bereiken die op de conferentie van Parijs in 2015 zijn gesteld en de deur heeft geopend om ze te herzien. “Alle opties liggen op tafel”, zei hij.

India zet zich in om de emissie-intensiteit van het BBP tussen 2005 en 2030 met 33% -35% te verminderen, om tegen 2016 een reductie van 24% te bereiken.

Sommige milieuactivisten zeggen dat India zou kunnen overwegen om tot 40 procent van zijn emissie-intensiteit financieel toegang te krijgen tot nieuwe technologieën.

Yadav zei dat het succes van de Glasgow-conferentie zou worden afgemeten aan hoeveel de ontwikkelingslanden aan klimaatfinanciering hebben verstrekt om hun uitstoot te helpen verminderen, terwijl ontwikkelingslanden zorgen voor economische groei.