juli 19, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Het Vaticaan bevestigt het verbod voor katholieken om zich tot de vrijmetselarij te bekeren

Het Vaticaan bevestigt het verbod voor katholieken om zich tot de vrijmetselarij te bekeren

Paus Franciscus gebaart terwijl hij vertrekt na de wekelijkse algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan, 15 november 2023. REUTERS/Remo Caselli Het verkrijgen van licentierechten

VATICAANSTAD (Reuters) – Het Vaticaan heeft een verbod bevestigd voor katholieken om zich te bekeren tot de Vrijmetselarij, een eeuwenoud geheim genootschap dat lange tijd vijandig werd bekeken door de Katholieke Kerk, waarvan het wereldwijde ledental wordt geschat op zes miljoen.

“Actief lidmaatschap van de vrijmetselarij door welk lid van de gelovigen dan ook is verboden, vanwege het gebrek aan verzoening tussen het katholieke geloof en de vrijmetselarij”, zei het doctrinaire bureau van het Vaticaan in een brief die woensdag door de Vaticaanse media werd gepubliceerd.

Het departement, bekend als het Departement voor de Geloofsleer, bracht op 13 november zijn advies uit en ondertekend door paus Franciscus, als reactie op een bisschop uit de Filippijnen die zijn bezorgdheid uitte over het groeiende aantal vrijmetselaars in zijn land.

Hetzelfde bureau zei vorige week dat transgenders zich kunnen laten dopen, als peetouders kunnen dienen en als getuigen kunnen optreden bij katholieke bruiloften.

In de brief over de vrijmetselaars werd een verklaring uit 1983 aangehaald, ondertekend door wijlen paus Benedictus

Vrijmetselaarsloges zijn meestal samenlevingen voor alleen mannen en worden geassocieerd met mysterieuze symbolen en rituelen. Ze zijn soms ook in verband gebracht met complottheorieën waarin wordt beweerd dat er sprake is van ongepaste invloed op de wereldaangelegenheden.

Volgens de United Grand Lodge of England is de moderne vrijmetselarij ‘een van de oudste sociale en liefdadigheidsorganisaties ter wereld’ en geworteld in de tradities van middeleeuwse metselaars.

READ  De topfunctionaris van de EU heeft toegezegd na de lekken een 'stresstest' van pijpleidingen uit te voeren

De groep zegt 180.000 mannelijke leden te hebben, naast twee parallelle loges voor vrouwen in Engeland met nog eens 5.000 andere leden. Het wereldwijde lidmaatschap van de Vrijmetselarij wordt geschat op ongeveer zes miljoen.

Het vermeldt de overleden echtgenoot van koningin Elizabeth, prins Philip, voormalig premier Winston Churchill, wijlen acteur Peter Sellers, voormalig voetbalcoach van Engeland Alf Ramsay en auteurs Rudyard Kipling en Arthur Conan Doyle als beroemde vrijmetselaars uit het verleden.

Rapportage door Elvis Armellini, redactie door Nick Macfie

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.

Het verkrijgen van licentierechtenopent een nieuw tabblad