maart 4, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Er zijn organismen gevonden die mogelijk 830 miljoen jaar oud zijn, gevangen in een oude rots

Er zijn organismen gevonden die mogelijk 830 miljoen jaar oud zijn, gevangen in een oude rots

Een verbazingwekkende ontdekking heeft zojuist een potentiële nieuwe bron onthuld om het leven op de oude aarde te begrijpen.

Een team van geologen heeft zojuist minuscule overblijfselen van prokaryotisch leven en algen ontdekt – gevangen in halietkristallen die 830 miljoen jaar oud zijn.

Haliet is natriumchloride, ook bekend als steenzout, en de ontdekking geeft aan dat dit natuurlijke mineraal een voorheen onaangeboorde hulpbron zou kunnen zijn voor het bestuderen van oude zoutwateromgevingen.

Bovendien kunnen de organismen die erin gevangen zitten nog in leven zijn.

De buitengewone studie heeft ook implicaties voor de zoektocht naar oud leven, niet alleen op aarde, maar ook in buitenaardse omgevingen, zoals Marswaar Grote zoutafzettingen Ze zijn geïdentificeerd als bewijs van oude en uitgebreide reservoirs voor vloeibaar water.

Levende dingen zien er niet uit wat je zou verwachten. Er zijn oude microfossielen gevonden die samengeperst zijn in rotsformaties, zoals schalie, die miljarden jaren oud zijn. Zout is niet in staat om organisch materiaal op dezelfde manier te bewaren.

Als alternatief, wanneer zich kristallen vormen in de zoutwateromgeving, kunnen er kleine hoeveelheden vloeistof in worden opgesloten. Dit heet vloeibare onzuiverhedenwat de overblijfselen zijn van het moederwater waaruit haliet kristalliseerde.

Dit maakt het van wetenschappelijke waarde, omdat het kan informatie bevatten Over watertemperatuur, waterchemie en zelfs atmosferische temperatuur op het moment dat het metaal wordt gevormd.

Wetenschappers hebben ook micro-organismen gevonden die leven in zowel moderne als moderne omgevingen waar haliet zich vormt. Deze omgevingen zijn zeer zout. Echter, micro-organismen zoals bacteriënen schimmels en algen Ze werden er allemaal bloeiend in gevonden.

READ  Een modelvliegtuig bouwen met een veerpoot: zin of onzin?

Bovendien zijn micro-organismen gedocumenteerd in vloeibare insluitsels in gips en haliet, meestal modern of modern, met een handvol die teruggaat tot de oudheid. De methode om deze oude wezens te identificeren, liet echter enige twijfel rijzen over de vraag of ze even oud waren als haliet.

“Daarom is er nog steeds een vraag onder microbiologen,” Teamboeken Het werd geleid door geoloog Sarah Schrader-Gomez van de West Virginia University. “Wat zijn de oudste chemische sedimentaire gesteenten die prokaryotische en eukaryote micro-organismen uit de sedimentaire omgeving bevatten?”

Centraal-Australië is nu een woestijn, maar was ooit een oude zoute zee. De bruine formatie Het is een goed gedateerde en duidelijke stratigrafische eenheid uit Centraal-Australië, die teruggaat tot het Neolithicum. Ze omvatten uitgebreid haliet, wat indicatief is voor een paleo-marien milieu.

Met behulp van een kernmonster van Brown Formation, geëxtraheerd door de Western Australian Geological Survey in 1997, konden Schrader-Gomes en collega’s onderzoek doen naar ongewijzigd neproterozoïsch haliet met behulp van niet-invasieve optische methoden. Hierdoor bleef het haliet intact. Wat, belangrijker nog, betekent dat alles binnenin vast moest zitten tegen de tijd dat de kristallen zich vormden.

Ze gebruikten ultraviolette lithografie en doorvallend licht, eerst met een lage vergroting om halietkristallen te identificeren, en vervolgens vergrotingen tot 2000-voudig om vloeistofinsluitsels erin te bestuderen.

Binnenin vonden ze organische vaste stoffen en vloeistoffen, compatibel met prokaryote en eukaryote cellen, op basis van hun grootte, vorm en ultraviolette flits.

Het uitstralingsbereik was ook interessant. Sommige monsters vertoonden kleuren die consistent waren met organische ontbinding, terwijl andere dezelfde fluorescentie vertoonden van moderne organismen, wat suggereert, aldus de onderzoekers, onveranderd organisch materiaal.

READ  Nieuwe James Webb-afbeeldingen tonen de ringen, manen en meer van Jupiter

De onderzoekers merken op dat het mogelijk is dat sommige organismen nog in leven zijn. De vloeibare inhoud kan dienen als micro-habitats waar kleine kolonies gedijen. Levende prokaryoten zijn gewonnen uit haliet die 250 miljoen jaar oud is. Waarom niet 830 miljoen?

“De mogelijke overleving van micro-organismen op geologische tijdschalen is niet volledig begrepen,” Onderzoekers schreven:.

“Er is gesuggereerd dat straling organische stof gedurende lange tijd zou vernietigen, maar Nicastro et al. (2002) ontdekte dat de 250 miljoen jaar oude begraven haliet werd blootgesteld aan slechts sporen van straling. Bovendien kunnen micro-organismen overleven in vloeibare insluitsels via metabolische veranderingen, waaronder overlevende uithongering en cystestadia, en samenleven met organische verbindingen of dode cellen die als voedselbronnen kunnen dienen.”

Dit heeft zeker implicaties voor Mars, aldus de onderzoekers, waar afzettingen met vergelijkbare samenstellingen als die van Brown te vinden zijn. Hun onderzoek laat zien hoe deze organismen kunnen worden geïdentificeerd zonder exemplaren te vernietigen of te verstoren, wat ons een nieuwe reeks hulpmiddelen zou kunnen geven om over hen te leren – en ook om de geschiedenis van de aarde beter te begrijpen.

“Visueel onderzoek moet worden beschouwd als een essentiële stap in elke studie van biosignaturen in oude rotsen. Het maakt kennis van de geologische context van micro-organismen mogelijk voorafgaand aan verdere chemische of biologische analyses … en biedt een doelwit voor dergelijke analyses,” Teamboeken.

“Palaeochemische afzettingen, zowel terrestrische als van buitenaardse oorsprong, moeten worden beschouwd als potentiële gastheren voor oude micro-organismen en organische verbindingen.”

De zoekopdracht is gepubliceerd in geologie.