december 5, 2023

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

De rente op Amerikaanse schulden bedraagt ​​jaarlijks meer dan $1 biljoen

De rente op Amerikaanse schulden bedraagt ​​jaarlijks meer dan $1 biljoen

(Bloomberg) — Amerikaanse staatsobligaties zouden in het nieuwe jaar met hernieuwde verkoopdruk te maken kunnen krijgen als één maatstaf voor de snel stijgende schuldenlast van het land een leidraad zou kunnen zijn.

Meest gelezen van Bloomberg

De geschatte jaarlijkse rentebetalingen op de stapel schulden van de Amerikaanse overheid stegen eind vorige maand tot ruim $1 biljoen, zo bleek uit een analyse van Bloomberg. Dit verwachte bedrag is de afgelopen negentien maanden verdubbeld vergeleken met het destijds verwachte equivalente bedrag.

De geschatte rentelasten worden berekend op basis van gegevens van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waaruit de maandelijkse schulden van de overheid en de gemiddelde rente die zij betaalt, blijken.

Uiteraard wijkt de maatstaf voor de geschatte rentekosten af ​​van wat de Schatkist daadwerkelijk heeft betaald. De totale rentekosten in het fiscale jaar dat eindigde op 30 september bedroegen $879,3 miljard, vergeleken met $717,6 miljard in het voorgaande jaar en ongeveer 14% van de totale uitgaven.

Maar vooruitkijkend duidt de stijgende rente op langlopende staatsobligaties van de afgelopen maanden erop dat de regering met een stijgende rentelast zal blijven kampen.

Verslechterende cijfers zouden het debat over het Amerikaanse begrotingstraject opnieuw kunnen aanwakkeren, te midden van de zware leningen van Washington. Deze dynamiek heeft er al toe bijgedragen dat de obligatierendementen zijn gestegen, heeft de terugkeer van het zogenaamde custodialisme op obligaties bedreigd en heeft Fitch Ratings er in augustus toe aangezet de rating van de Amerikaanse staatsschuld te verlagen.

“Er zullen in de toekomst nog meer staatsobligatieveilingen en uitstaande staatsobligaties plaatsvinden”, schreven Ira Jersey en Will Hoffman, strategen bij Bloomberg Intelligence, in een onderzoeksnota. “Samen met tekorten van meer dan 2 biljoen dollar in de nabije toekomst, zullen ook de toenemende looptijden als gevolg van de toegenomen uitgifte vanaf maart 2020 moeten worden geherfinancierd.”

READ  Wall Street profiteert van de hoop de renteverhogingen stop te zetten na de banencijfers

Waarom het Amerikaanse begrotingstekort opnieuw een punt van zorg is en zal blijven: QuickTake

(Updates om de berekeningsmethode voor rentekosten te verduidelijken.)

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P