juni 22, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

De kwestie van Jack Smith’s behandeling van geheim materiaal in de zaak van Trump zou vanwege de vertraging tot conflicten kunnen leiden

De kwestie van Jack Smith’s behandeling van geheim materiaal in de zaak van Trump zou vanwege de vertraging tot conflicten kunnen leidenCNN

Het team en de advocaten van de speciale raadsman van Donald Trump, Jack Smith, verschenen dinsdag voor het eerst voor een rechter die de strafzaak van Smith tegen de voormalige president behandelt. Hoe snel moeten geheime documenten voor de rechter komen?

Beide partijen hebben gevraagd om de datum van het proces te verschuiven naar een paar maanden later dan deze zomer – wat Trump zegt te willen na de verkiezingen van 2024 – en de Amerikaanse districtsrechter Alain Cannon beval de partijen klaar te staan ​​om een ​​voorstel van openbare aanklagers te bespreken dat het proces zou kunnen plaatsvinden. gebeuren veel eerder. Dit jaar start medio december.

De hoorzitting was aangevraagd door aanklagers op grond van een bepaling van de Wet op de procedures voor geheime informatie die een proces vastlegt om te bepalen hoe de zeer geheime overheidsdocumenten die centraal staan ​​in de zaak, zullen worden behandeld. Een dergelijk proces is doorgaans informeel van aard – de inhoud van geheim materiaal waarvan wordt beweerd dat het niet aan de regering-Trump wordt teruggegeven, zal niet worden besproken – en richt zich doorgaans op een planningsproces voor het uitvoeren van de stappen die door CIPA zijn uiteengezet.

Maar officieren van justitie, in gerechtelijke dossiers met advocaten voor Trump en zijn medeverdachte, Walt Nauta, zijn het oneens over hoe lang het proces moet worden uitgesteld, en de hoorzitting van dinsdag zou de weg kunnen banen voor het planningsconflict om omgekeerd uit te spelen. -Hoofd.

Trump zelf zal naar verwachting niet aanwezig zijn bij de hoorzitting, maar de lijfwacht van de voormalige president, Nauta, mag wel aanwezig zijn, meldt CNN.

Het uitstellen van de zaak lijkt een belangrijk onderdeel van de strategie van Trump te zijn. Hij en Nauta hebben in rechtszaken gesuggereerd dat ze misschien moeten wachten tot na de verkiezingen van 2024, en ze zeiden dat aanklagers een “onrealistische” tijdlijn hebben voor hoe snel ze geschillen over geheim materiaal voorafgaand aan het proces kunnen oplossen.

Naast de procesdatum hebben de advocaten van Trump en Nauta al ruzie gehad met het ministerie van Justitie over de timing van de prejudiciële procedure van de zaak.

READ  Anthony Edwards van Timberwolves wisselt met zijn vingers over John Collins van Jazz tijdens posterdunk

Maandag zeiden openbare aanklagers in een rechtszaak dat de beklaagden niet konden uitleggen waarom ze zich verzetten tegen het voorstel van Smith om een ​​beschermingsbevel uit te vaardigen voordat de vertrouwelijke ontdekking aan de beklaagden wordt overgedragen.

Elke rechter die dergelijke geschillen behandelt, trok gegarandeerd nationale aandacht, gezien de historische aard van de federale zaken van een voormalige president. Maar Cannon – een door Trump aangestelde persoon die tijdens de verkiezingen na 2020 lame duck op de bank is bevestigd – zal extra onder de loep worden genomen na zijn verhuizing vorig jaar om Trumps verzoek in te willigen voor een beoordeling door een derde partij van een FBI-zoekopdracht in zijn resort. Documenten zaak. Zijn uitspraak werd vernietigd door een conservatief federaal hof van beroep in een zeer kritische mening.

Het soort hoorzitting over geheime procedures op dinsdag is een gelegenheid voor advocaten om de rechtbank te leren over de betrokken wet – vaak nieuw voor iedereen, behalve voor de meest ervaren rechters.

“De indiening en hoorzitting, indien nodig, leiden rechters op die hier nog niet eerder mee te maken hebben gehad – en dat zijn de meeste rechters”, zegt Brandon Van Graak, een voormalige nationale verdedigingsadvocaat van het ministerie van Justitie die de speciale opdracht vervulde. Adviseur Robert Mueller’s onderzoek naar de Russische contacten van de Trump 2016-campagne.

“We krijgen dinsdag meer details, wat ons een beter idee geeft van hoe lang dit de zaken echt gaat vertragen?” zei Van Kraag.

“Wat dacht je van het allergrootste [Cannon] Reageren hierop? Is haar onervarenheid te zien? Dat zei voormalig CIA-advocaat Brian Greer tegen CNN.

Het congres keurde de Classified Information Procedures Act goed in 1980, te midden van klachten van aanklagers dat het gedwongen was zaken te seponeren vanwege een beveiligingstactiek die bekend staat als “greymail”, waarbij beklaagden zouden dreigen vertrouwelijk bewijs tijdens het proces publiekelijk openbaar te maken. Voor de nationale veiligheid is het niet de moeite waard om de regeringszaak voort te zetten.

READ  Panthers-oprichter Jerry Richardson sterft op 86-jarige leeftijd

“CIPA helpt de belangen van de regering in evenwicht te brengen met de rechten van de beklaagde op een eerlijk proces”, aldus Gregory Gonzalez. .

Meningsverschillen over welk bewijsmateriaal aan een jury moet worden gepresenteerd, ontstaan ​​meestal aan het begin van een proces of terwijl een proces aan de gang is, en CIPA stelt vragen over de behandeling van geheim materiaal aan het begin van de periode voorafgaand aan het proces. De hoorzitting van dinsdag was bedoeld om een ​​tijdschema te bespreken voor opheldering van die kwesties en “onsociale” kwesties in het algemeen, zei Gonzalez.

“De rechtbank moet evalueren hoe lang het duurt om de CIPA-problemen op te lossen”, zei Gonzalez.

Aanklagers hebben in rechtszaken al beweerd dat ze van plan zijn snel geheim bewijsmateriaal te overhandigen aan de teams van Trump en Nauta. Het bewijsmateriaal, zeiden openbare aanklagers in rechtszaken, omvat de ontdekking van ongeveer 340 geheime documenten die van het Witte Huis van Trump naar zijn resort in Florida zijn verplaatst.

Advocaten hebben een hectisch schema opgesteld voor het nemen van stappen die zijn opgesteld door CIPA, inclusief een voorgestelde deadline in augustus voor de regering om te zeggen of bepaalde geheime informatie moet worden geredigeerd om te worden overgedragen aan de verdediging. De indiening staat bekend als een artikel 4-motie en aanklagers kunnen hun claims eronder indienen, wat betekent dat alleen de rechtbank – niet de beklaagden of het publiek – te zien krijgt wat ze willen blokkeren en waarom.

“Dit is zeer agressief en suggereert twee dingen: ten eerste is de DOJ zeer goed voorbereid om aan zijn ontdekkingsverplichtingen te voldoen”, zei Greer. “Ten tweede is DOJ misschien van plan om CIPA Sectie 4 lichtjes aan te raken door tijdens het ontdekkingsproces veel geheime informatie niet te redigeren, samen te vatten of anderszins achter te houden.”

De Classified Information Act voorziet ook in mechanismen voor verdachten om verdachten op de hoogte te stellen van de geheime informatie die zij tijdens het proces willen vrijgeven.

READ  Oekraïne zegt dat Rusland zich voorbereidt op volgende aanval

Zelfs in deze vroege stadia van rechtszaken kunnen de gebruikelijke procedurele vragen rond planning en voorbereidende stadia de bron zijn van verhitte dossiers. Advocaten van Trump en Nauta kwamen terug op de aanbeveling van de aanklagers om het proces later dit jaar te beginnen, en schreven in gerechtelijke documenten dat het te vroeg was om een ​​procesdatum te plannen vanwege “nieuwe, complexe en unieke juridische kwesties”. Ze zeggen dat het in de zaak zal voorkomen.

“In feite, voordat er namens de beklaagden moties kunnen worden ingediend, zal er aanzienlijke inspanning nodig zijn om geheime documenten die van de regering zijn verkregen te doorzoeken”, schreven de advocaten van de verdediging, “over het algemeen geloven beklaagden daar. Elk ‘geheim’ bewijsmateriaal dat verband houdt aan de vervolging van een leidende presidentskandidaat door zijn politieke tegenstanders of het publiek. Evenmin mogen waarheden aan het zicht worden onttrokken.

In een memo dat vorige week door het team van Smith werd ingediend, verscheurde het Trump-team de redenen voor de trage tijdlijn van de zaak, en riep specifiek de verdediging in voor hun vertraging bij het indienen van formulieren die nodig waren voor hun veiligheidsmachtigingen. Ontdekking is misschien niet zo ingewikkeld als de beklaagden het beschrijven.

“Al met al is noch het aantal ontdekkingen dat in deze zaak is geclassificeerd, noch het tijdschema voor de productie ervan een reden om de proefdatum voor onbepaalde tijd te verlengen”, aldus de advocaten.

In de zaak wordt Trump geconfronteerd met meerdere aanklachten wegens het willens en wetens achterhouden van informatie over de nationale veiligheid. Hij en Nautha worden beschuldigd van obstructie. Ze pleitten allebei niet schuldig.

Nauta’s vertraging bij het vinden van een in Florida gevestigde advocaat had tot gevolg dat zijn proces met een maand werd uitgesteld, waardoor de procedure al was teruggedrongen van het oorspronkelijk door het team van Smith voorgestelde schema. In recente dossiers zeiden advocaten echter dat hun voorgestelde schema nog steeds “haalbaar” is.