juni 19, 2024

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

De hoektand van Mastodon onthult migratiepatronen in Noord-Amerika

De hoektand van Mastodon onthult migratiepatronen in Noord-Amerika

Het mastodont-fossiel werd voor het eerst gevonden op een boerderij in 1998 door Kent en Jean Pesheng, die turf aan het opgraven waren op hun terrein. Archeologen hebben vervolgens de overblijfselen van een Buesching-mastodon opgegraven. Zijn skelet, dat 9 voet (2,7 m) hoog en 25 voet (7,6 m) lang is, is sinds 2006 bestudeerd.

Een nauwkeurige blik op de schedel van een mastodont toonde aan dat hij werd gedood toen de punt van de slagtand van een andere man de rechterkant van zijn schedel doorboorde. Hij stierf ongeveer 160 kilometer van zijn huis, volgens een nieuwe studie die maandag werd gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences.

Studie eerste auteur Joshua Miller, een paleoecoloog en universitair hoofddocent geologisch onderzoek aan de Universiteit van Cincinnati, zei in een verklaring.

Noordoost-Indiana heeft in de zomer als broedplaats voor mastodonten gediend, en de studie wees uit dat dit eenzame wezen tijdens de wintermaanden jaarlijks naar het noorden migreert vanuit zijn huis gedurende de laatste drie jaar van zijn leven. De onderzoekers schatten dat het oude dier ongeveer 34 jaar oud was toen het stierf.

“Met behulp van nieuwe modelleringstechnieken en een krachtige geochemische toolkit konden we aantonen dat mannetjes van grote dieren zoals Buesching elk jaar migreren naar hun paargronden,” zei Miller.

Daniel Fisher, mede-leider van het onderzoek, hielp de afgelopen 24 jaar bij het opgraven van de mastodont. Hij is hoogleraar paleontologie aan de Universiteit van Michigan en directeur van het Museum van Paleontologie van de Universiteit van Michigan.

Fisher sneed een lang, dun deel van het midden van de rechter hoektand, dat 9,5 voet (3 meter) lang is. Net als de studie van boomringen, onthulde analyse van de slagtand van een mastodont hoe deze als tiener en tijdens de laatste jaren van zijn leven met zijn landschap omging.

Universiteit van Michigan paleontoloog Daniel Fisher poseert met een samengesteld skelet van een Buesching mastodont.

“Je hebt een heel leven voor je in die slagtand. De groei en ontwikkeling van het dier, plus zijn geschiedenis van veranderend landgebruik en veranderend gedrag – al die geschiedenis wordt vastgelegd en vastgelegd in de structuur en vorming van de slagtand,” Fisher gezegd.

READ  China verdubbelt de omvang van zijn ruimtestation en promoot een alternatief voor het door NASA geleide internationale ruimtestation

Toen hij jong was, bleef een mastodont dicht bij huis met zijn kudde onder leiding van een vrouw in centraal Indiana, voordat hij afbrak en er alleen op uit trok – net als moderne olifanten. Als een enkel voertuig zou de mastodont elke maand 32 kilometer afleggen.

honden analyse

Migratie was van cruciaal belang voor jonge huisdieren om plaatsen te vinden waar ze konden broeden terwijl ze in barre, koude klimaten leefden. Maar het was moeilijk voor onderzoekers om hun geografische bereik te bepalen.

Studie zegt dat haviken over extreme afstanden migreerden als gevolg van klimaatverandering

Zoeken naar zuurstof- en strontiumisotopen in mastodontslagtanden onthult een deel van dit inzicht.

Slagtanden van mastodonten hebben, net als slagtanden van olifanten, hun hele leven nieuwe groeilagen die zich in de buurt van het midden vormen. Informatie over het tijdstip van hun geboorte kan worden gevonden opgeslagen aan de punt van de hoektand, terwijl hun dood in de laag aan de basis van de hoektanden ligt.

Toen mastodonten op struiken en bomen kauwden en water dronken, werden de chemische elementen van hun maaltijden ook opgeslagen in hun hoektanden.

De linkerhelft van de slagtand van de rechter mastodont draagt ​​nummers die een specifieke gelaagdheid aangeven.

Chemische analyse van micromonsters van verschillende hondenlagen van Buesching’s mastodont is in verband gebracht met geografische locaties waar de elementen zijn veranderd volgens het landschap, evenals met seizoensfluctuaties. Deze gegevens werden in een bewegingsmodel gestopt dat de onderzoekers ontwikkelden om in wezen bij te houden wanneer, waar en hoe het reisde.

“Elke keer dat je in het warme seizoen kwam, ging de Buesching-mastodon herhaaldelijk naar dezelfde plaats – bam, bam, bam -. De helderheid van dat signaal was echt onverwacht en opwindend”, zei Miller.

READ  Het oudste DNA ter wereld werd ontdekt in Groenland en dateert van twee miljoen jaar geleden

Vervolgens willen de onderzoekers de hoektanden van andere dieren bestuderen om te zien of ze soortgelijke ontdekkingen kunnen doen.