september 30, 2023

Koninkrijksrelaties

Dagelijks meer nieuwsberichten dan enige andere Nederlandse nieuwsbron over Nederland.

Amerikaanse particuliere loongroei vertraagt ​​in maart -ATP

Amerikaanse particuliere loongroei vertraagt ​​in maart -ATP

Washington, 5 april – Amerikaanse particuliere werkgevers hebben in maart minder werknemers aangenomen dan verwacht.

Uit het ADP National Employment Report van woensdag, gebaseerd op overheidsgegevens van dinsdag, bleek dat het aantal vacatures eind februari voor het eerst in bijna twee jaar onder de 10 miljoen daalde.

Functionarissen van de Federal Reserve zijn verheugd over de tragere banengroei nu ze overwegen of ze de snelste renteverhogingscyclus van de Amerikaanse centrale bank sinds de jaren tachtig moeten onderbreken.

“Hoewel we niet al te veel signalen uit het ATP-rapport hebben opgepikt, denken we dat de zwakte in de ATP-gegevens op zijn minst enige ondersteuning biedt voor onze mening dat de trend in banengroei aan het matigen is”, aldus econoom Daniel Silver. JPMorgan in New York.

De particuliere werkgelegenheid is vorige maand met 145.000 banen toegenomen, zo bleek woensdag uit het ADP National Employment Report. De gegevens voor februari werden naar boven bijgesteld om te laten zien dat er 261.000 banen zijn toegevoegd in plaats van 242.000 zoals eerder gemeld. Door Reuters geraadpleegde economen hadden voorspeld dat de particuliere werkgelegenheid met 200.000 zou toenemen.

De goederenproductiesector voegde 70.000 banen toe, terwijl de banen in de bouw met 53.000 toenamen. Maar de productielonen daalden met 30.000. In de dienstensector zijn 75.000 banen gecreëerd.

De vrijetijds- en horecasector had 98.000 werknemers in dienst, terwijl handel, transport en nutsbedrijven 56.000 banen toevoegden. Maar er waren banenverlies in financiële activiteiten en industriële en zakelijke dienstverlening.

De arbeidsmarkt vertraagt ​​doordat hogere financieringskosten de vraag in de economie verminderen. De regering zei dinsdag dat er eind februari 9,9 miljoen vacatures waren. In februari waren er echter 1,7 vacatures voor elke werkloze, wat de krapte op de arbeidsmarkt bevestigt.

READ  Overheidsinfectie kan het risico op diabetes bij kinderen aanzienlijk verhogen: CDC-onderzoek

De centrale bank verhoogde haar daggeldrente vorige maand met een kwart procentpunt, maar gaf aan dat ze op het punt stond verdere renteverhogingen te onderbreken vanwege de onrust op de financiële markten. De Amerikaanse Federal Reserve heeft haar beleidsrente sinds afgelopen maart met 475 basispunten verhoogd.

Het ADP-rapport, opgesteld in samenwerking met het Stanford Digital Economy Lab, werd vrijgegeven voorafgaand aan het uitgebreide en nauwlettend gevolgde werkgelegenheidsrapport van het Bureau of Labor Statistics van het Labour Department voor maart.

Het is geen betrouwbare maatstaf voor het voorspellen van particuliere lonen in het BLS-werkgelegenheidsrapport.

Volgens een opiniepeiling van Reuters onder economen zou uit een overheidsrapport kunnen blijken dat de particuliere loonlijsten in maart met 215.000 banen zijn gestegen. Verwacht wordt dat de totale niet-agrarische loonlijsten de afgelopen maand met 240.000 banen zijn gestegen, na een stijging met 311.000 in februari, omdat er meer banen bij de overheid worden verwacht.

“We hechten niet veel waarde aan ADP als voorspeller van de officiële loonlijstreeks, en we verwachten dat het een winst van 200.000 zal laten zien in de totale niet-agrarische werkgelegenheid”, zegt Andrew Hunter, plaatsvervangend hoofd van de Amerikaanse econoom voor kapitaaleconomie.

“Gezien de scherpe daling van het aantal vacatures en de zwakte in de meeste enquêtes, vermoeden we dat de belangrijkste risico’s voor die prognose neerwaarts zijn.”

Verslag van Lucia Muticani; Bewerking door Chisu Nomiyama en Andrea Ricci

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.